לוח פעילות

קורס \ סדנהמועד התחלהתדירות מפגשיםמספר המפגשיםלפרטים נוספים
קורס התמקדות4.2.19מדי יום שני – פעם בשבוע15לחצו לפרטים נוספים
חיים בקשר – קורס המשך והעמקה למתמקדיםאוגוסט 2019ייקבע בהמשך10לחצו לפרטים נוספים
סדנה לפיתוח היכולת הזוגית5.3.19מדי יום רביעי – פעם בשבוע6לחצו לפרטים נוספים
סדנה לפיתוח היכולת הזוגית – המשךיקבע בהמשך  לחצו לפרטים נוספים

תגובות