לתת ולטט
כשנותנים מהיש ………..זאת נתינה.
כשנותנים מהאין…..(נ)טינה.
יש נתינה, כשנכון………..
ודי לנטינות……….
לא נוטנת יותר. נותנת כשיש. לא נוטנת כשאין.

לתת ולטט

תגובות