על מה שמחבר בין בני זוג ומה שמפריד ביניהם

בסרטון הזה אני מדברת על מושגי יסוד מתרפיית המפגש,
על מה שמחבר בין בני זוג ומה שמפריד ביניהם.

מה שמאחד בין בני זוג

מה שמפריד בין בני זוג

תגובות