אוקטובר 31, 2016

אני מאוד מרוצה…
האופן שבו שילבתם בין תיאוריה ומעשה, הקשבה ולימוד,
חוויה קבוצתית וזוגית היה מקסים בעיני. אהבתי את ההנחיה המשותפת,
האופן בו השלמתם זה את זו והאופן הכן והפתוח שבו הבאתם את
עצמכם ואת הקשר שלכם.
אהבתי מאוד את התייחסותכם לאנשים – במיוחד של עידית –
ואת האופן שבו עידית התעקשה ולא ויתרה על דיוק רגשי.

תגובות