אוקטובר 31, 2016

ההתנסויות היו מצוינות, והשפעתן ניכרה גם זמן רב לאחר אותו ערב…
אני בעיקר מרוצה מהשפעת הסדנה על הזוגיות שלנו, מהדוגמא האישית
של עידית ויגאל, מהסיפורים האישיים שלכם, מהאווירה הטובה שהשריתם
בכל ערבי הסדנה, ובעיקר מהכלים המצוינים שקיבלנו מכם.
הרצון שלכם לתרום לזוגות המשתתפים כמה שיותר
ניכר בכל משך הסדנה…

האווירה בבית והיחסים בינינו
הרבה יותר טובים מאשר לפני הסדנה. התקשורת
השתפרה גם כן.

תגובות